Τι είναι η διογκωμένη πολυστερίνη EPS

 

Διογκωμένη πολυστερίνη EPS

 

Η Διογκωμένη πολυστερίνη ή EPS (Expanded Polystyrene) είναι ένα υλικό,από τα πλέον γωστά διεθνώς, που χρησιμοποιείται στην κατασκευαστική βιομηχανία από τα θεμέλια ως την οροφή ενώ παράλληλα ο γεωαφρός EPS καλείται πλέον να παίξει κυρίαρχο ρόλο σε έργα Πολιτικού Μηχανικού. Διογκωμένη πολυστερίνη-EPS

 

 

Πρόκειται για ένα ελαφρύ δύσκαμπτο μονωτικό υλικό πλαστικού αφρού, το οποίο παράγεται από συμπαγείς κόκκους πολυστερίνης. Οι κόκκοι πολυστερίνης διογκώνονται μέσω της έκθεσης τους σε ατμό σε μεγαλύτερα σφαιρίδια 40 φορές μεγαλύτερα σε όγκο από τα αρχικά. Μετά τη δίογκωση τα σφαιρίδια περιέχουν μικρές ποσότητες τόσο συμπυκνωμένου ατμού όσο και αερίου πεντανίου.Καθώς ψυχραίνονται, ο αέρας διαχέεται σταδιακά μέσα στους πόρους αντικαθιστώντας εν μέρει τα άλλα συστατικά. Τα σφαιρίδια τοποθετούνται σε καλούπια για να σχηματίσουν πλάκες, πρίσματα ή προιόντα κατά παραγγελία. Εκεί σχηματοποιείται το υλικό προδιόγκωσης και στη συνέχεια χρησιμοποιείται ξανά ο ατμός για να συνεχιστεί η διόγκωση και να συγκολληθούν τα σφαιρίδια με τα γειτονικά τους, προς την παραγωγή ενός ομοιογενούς προιόντος. Μετά βραχείας ψύξης, το καλουπωμένο πρίσμα αφαιρείται από την πρέσα και αφού προηγηθεί κατάλληλη ωρίμανση που εξαρτάται και από την προβλεπόμενη εφαρμογή, κόβεται ή διαμορφώνεται στην απαιτούμενη μορφή.  

 

Λόγω του ότι αποτελείται κατά 98% από αέρα, τα τελευταία 2 χρόνια έχει καθιερωθεί Πανευρωπαϊκά ο όρος airpop για τη διογκωμένη Πολυστερίνη.  Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο και ανακαλύψτε τις δυνατότητες και τις ποικίλες εφαρμογές της:  

 

airpop
 

 

 

Γιατί χρησιμοποιώ ΕPS

 

 

Τα προιόντα διογκωμένης πολυστερίνης EPS αποτελούν άριστα μονωτικά υλικά. Πλεονεκτούν έναντι άλλων καθώς:


  • Προσφέρουν άριστες θερμομονωτικές ιδιότητες ενώ ταυτόχρονα έχουν πολύ μικρό ίδιο βάρος. Αποτελούνται απο 98% εγκλωβισμένο αέρα σε μια 2% κυψελωτή δομή, δηλαδή έιναι πολύ ελαφριά. Μέσα στα πλαίσια της ορθής ενεργειακής πολιτικής, οι ανάγκες για μεγαλύτερα πάχη μόνωσης είναι επιτακτικές.Συνεπώς κατασκευαστικά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το μικρό βάρος των προιόντων EPS τόσο κατά τη χρήση, τη μεταφορά ή την ανύψωση όσο και ως επιπρόσθετο φορτίο σε εφαρμογές μόνωσης οροφών ή εξωτερικής θερμομόνωσης.

  • Έχουν ευέλικτες μηχανικές ιδιότητες εύκολα προσαρμόσιμες σε οποιαδήποτε ιδιάζουσα εφαρμογή.

  • Έχουν δομική σταθερότητα και δεν αποσυντίθενται. Τεστ αντοχής στο EPS για 30 περίπου χρόνια χρήσης κάτω από το έδαφος έδειξαν πως συνεχώς υπερέβαινε  το ελάχιστο απαιτούμενο όριο των 100 kPa. EPS που χρησιμοποιήθηκε στα θεμέλια γέφυρας και είχε υποστεί καταπονήσεις για περίπου 40 χρόνια έδειξε μια παραμόρφωση λιγότερη από 1,3%. Η σταθερότητα του EPS δεν επηρεάζεται με την πάροδο του χρόνου. 

  • Είναι από τα πιο ανθεκτικά μονωτικά υλικά όσον αφορά στην υγρασία. Παρουσιάζουν μικρές τιμές στον συντελεστή αντίστασης στη διάχυση υδρατμών μ, και έχουν την ιδιότητα να "αναπνέουν" αποτρέποντας το φαινόμενο σχηματισμού συμπύκωσης. (Βέβαια ο προσεκτικός σχεδιασμός με προσθήκη φραγμάτων υδρατμού στις κατάλληλες θέσεις είναι απαραίτητος καθώς συμπύκνωση μπορεί να συμβεί σε κάθε μονωτικό υλικό υπό συγκεκριμένες συνθήκες ροής υδρατμών).

  • Τα προιόντα EPS συνεργάζονται άριστα με τα περισσότερα οικοδομικά υλικά (τσιμέντο, γύψος, ανυδρίτης, οργανικά και ανόργανα κονιάματα που έχουν τροποποιηθεί με διασπορά πλαστικού).

 

  • Τα προιόντα EPS μπορούν να συμβάλλουν στην ακουστική μόνωση τόσο των αερόφερτων όσο και των κτυπογενών ήχων.

  • Τα προιόντα EPS παράγονται για κτιριακές χρήσεις ως αυτοσβενήμενα (self-extinguishing SE) καθώς περιέχουν στη μάζα τους επιβραδυντή καύσης, προκαλώντας αναστολή της πυρκαγιάς καθώς αν απομακρυνθεί η πηγή της φωτιάς το EPS θα σταματήσει να καίγεται.(αυστηρή σύσταση η επικάλυψη του EPS και η προστασία του από κάθε πηγή ανάφλεξης).

  • Τα προιόντα EPS προσφέρουν άριστη αναλογία τιμής- απόδοσης και συμφέρουν οικονομικά. Προϊόντα EPS

 

Τα προϊόντα διογκωμένης πολυστερίνης ταξινομούνται βάση των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή τους αλλά και βάση της θλιπτικής τους αντοχής σε 10% παραμόρφωση. Έτσι διαχωρίζονται στα προιόντα λευκής διογκωμένης πολυστερίνης (EPS Standard white)στα προιόντα διογκωμένης πολυστερίνης με γραφίτη (Neopor EPS graphite) και τέλος στα προιόντα γεωαφρού(EPS Geofoam).

Mε βάση τη θλιπτική τους αντοχή κατηγοριοποιούνται σε:

•  EPS 50, EPS 60, ETICS EPS 80, ETICS EPS 100, EPS 120 και EPS 150 στη λευκή διογκωμένη πολυστερίνη

•  Neopor® EPS 80 και Neopor® EPS 100 στη διογκωμένη πολυστερίνη με γραφίτη

•  EPS 100 Geofoam στο γεωαφρό  

 

λευκή διογκωμένη πολυστερίνη λευκή διογκωμένη πολυστερίνη νεοπορ θεσσαλονίκη

 

 

 

Τα προϊόντα Διογκωμένης Πολυστερίνης STYROPAN EPS διακρίνονται σε 3 βασικές κατηγορίες και τις ακόλουθες υποκατηγορίες: 

 


 EPS Standard White

Neopor® eps graphite 

EPS geofoam


 
EPS 50

   

 
EPS 60

   

ETICS EPS 80

   Neopor® EPS 80  


ETICS EPS 100

   Neopor® EPS 100   EPS 100 Geofoam

 
EPS 120

   

 EPS 150