Τι είναι η εξηλασμένη πολυστερίνη Styropan XPS/Εφαρμογές

 

H εξηλασμένη πολυστερίνη Styropan XPS είναι ένα αφρώδες συνθετικό υλικό, ευρύτατα διαδεδομένο στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως με πολλές οικοδομικές χρήσεις. Είναι «κλειστής κυψελικής δομής», η οποία με διαδικασία πολυμερισμού και διαρκούς εξέλασης παίρνει τη μορφή θερμομονωτικών πλακών.  
Κατά τη διάρκεια της παραγωγής της εξηλασμένης πολυστερίνης Styropan XPS , το μίγμα των πρώτων υλών ομογενοποιείται και ρευστοποιείται, κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης, σε ειδικούς εξηλαστήρες. Κατά την έξοδο από τον εξηλαστήρα και καθώς η πίεση πέφτει τα αέρια διογκώνονται προκαλώντας τη σχηματοποίηση του μίγματος υπό μορφή αφρού που τελικά διαμορφώνεται σε πλάκες που οδηγούνται σε ειδικές μηχανές για κοπή, επεξεργασία της επιφάνειας και διαμόρφωση ακμών.
Το τελικό προϊόν είναι ένα ομογενές-μονωτικό υλικό κλειστής κυψελικής δομής διαμέτρου από 0,05 ως 0,5 mm και με τοίχος πάχους μόνο 1mm. Αξιοσημείωτο είναι ότι παρά το γεγονός ότι το 97% του όγκου του αποτελείται από αδρανές αέριο και το υπόλοιπο 3% είναι τα τοιχώματα που μοιάζουν με κυψέλη, η εξηλασμένη πολυστερίνη Styropan XPS είναι ένα υλικό που διαθέτει εξαιρετικές θερμικές και μηχανικές ιδιότητες.

 

Χάρη στην άψογη θερμομονωτική και μηχανική συμπεριφορά της, η αφρώδης εξηλασμένη πολυστερίνη Styropan xps χρησιμοποιείται ευρέως σε πλήθος εφαρμογών, προσφέροντας αξιόπιστες κατασκευαστικές λύσεις σε αρχιτέκτονες, μηχανικούς, κατασκευαστές και τεχνίτες.

 

 extruded polystyrene styropan xps

 


Mόνωση Περιμέτρου 

 

Η μόνωση περιμέτρου αφορά στα σημεία του κελύφους του κτιρίου που βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος. Το XPS χρησιμοποιείται σαν εξωτερική θερμομόνωση τοιχείων και δαπέδων υπογείου αλλά και για δάπεδα στη θεμελίωση ενός κτιρίου γενικά. Η υψηλή θλιπτική αντοχή, η χαμηλή απορρόφηση υγρασίας καθώς επίσης και η ελαστικότητα και η ευκολία στη χρήση καθιστούν το XPS ως το καταλληλότερο ίσως θερμομονωτικό υλικό για τις εφαρμογές αυτές.

 

 
Θερμομόνωση Επίπεδων Οροφών

 

Το XPS χρησιμοποιείται ως θερμομονωτικό υλικό στο σημείο του κελύφους που καταπονείται εντονότερα από τις καιρικές συνθήκες. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις του αντεστραμμένου αλλά και του φυτεμένου δώματος, το XPS κυριαρχεί έναντι των άλλων θερμομονωτικών υλικών. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή, η στεγανωτική στρώση τοποθετείται κάτω από το XPS το οποίο την προστατεύει από τις υψηλές θερμοκρασίες κατά τους θερινούς μήνες και επιμηκύνει χρονικά τη χρήση του συνόλου της κατακευής.

 


 Θερμομόνωση Δωμάτων

 

Το XPS είναι κατάλληλο για μια μεγάλη ποικιλία ειδών δαπέδου καθώς παράγεται σε διαφορετικές θλιπτικές αντοχές. Έτσι χρησιμοποιείται σε δάπεδα κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, βιομηχανικών κτιρίων, αποθηκών και ψυκτικών θαλάμων.


Εξωτερική Θερμομόνωση

 

Το XPS, λόγω του χαμηλού συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας που παρουσιάζει, ενδείκνυται στην θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων. Έτσι, συμβάλλει στην προστασία του κελύφους των κτιρίων από τις ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές συνεισφέροντας στην εξασφάλιση συνθηκών θερμικής άνεσης στο εσώκλιμα του κτιρίου. Επιπλέον πλεονεκτεί έναντι των άλλων θερμομονωτικών υλικών ειδικότερα στις χαμηλές περιοχές που είναι εκτεθειμένες σε κρούσεις ή σε υγρασία.

 


Εσωτερική Θερμομόνωση 

 

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η κατασκευαστική λύση της δικέλυφης τοιχοποιίας ή της εσωτερικής θερμομόνωσης το XPS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θερμομονωτικό υλικό , ιδιαίτερη μέριμνα όμως πρέπει να ληφθεί για τον περιορισμό των θερμογεφυρών αλλά και για την κατάλληλη στερέωση και χωρίς κενά τοποθέτηση των πλακών μεταξύ των δυο κελύφων. Η εξηλασμένη πολυστερίνη Styropan XPS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εσωτερική μόνωση κτιρίων όταν δεν δύναται να εφαρμοστεί ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Εσωτερικά πρέπει να μελετηθεί αν είναι αναγκαία η τοποθέτηση φράγματος υδρατμών για την αποφυγή συμπύκνωσης υδρατμών (δρόσου).


 

 

Γιατί χρησιμοποιώ Styropan XPS για θερμομόνωσηTo Styropan XPS κατασκευάζεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13172 και EN 13164 χρησιμοποιώντας CO2 τεχνολογία και ελέγχεται ποιοτικά από την Guteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. (GSH). Οι άκαμπτες πλάκες αφρού μπορεί να χρησιμοποιηθούν με μεγάλη ευελιξία για την μόνωση του κελύφους του κτιρίου. Οι διακυμάνσεις στις εγκοπές των καλουπιών επιτρέπουν πάχη πλακών από 20mm ως 100mm. Η λεία επιφάνεια που προκύπτει από τη διαδικασία εξέλασης είτε παραμένει στις πλάκες είτε μηχανικά απομακρύνεται προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη συγκόλληση με το σκυρόδεμα, το κονίαμα ή τις κόλλες δομικών κατασκευών. Στις πλάκες που κατασκευάζονται για να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές σύνθετων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) εφαρμόζεται μία ειδική ανάγλυφη επιφάνεια υψηλής πρόσφυσης ενώ στις πλάκες που χρησιμοποιούνται εντός του ξυλοτύπου πριν την σκυροδέτηση, εφαρμόζονται επιφανειακές διαμήκεις αυλακώσεις.  

 

 Οι ιδιότητες οι οποίες διαφοροποιούν την εξηλασμένη πολυστερίνη Styropan XPS από τα άλλα μονωτικά υλικά είναι η έως και 500 kPA συμπιεσμένη δύναμη που διαθέτει, η χαμηλή απορρόφηση νερού και η εξαιρετική θερμική αντίσταση. Για αυτούς τους λόγους, οι συνηθέστερες εφαρμογές της είναι σε πράσινες εφαρμογές, σε εφαρμογές αντεστραμμένων δωμάτων, πλακών που δέχονται φορτία (όπως στέγες χώρων στάθμευσης) και σε μονώσεις βάσης στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

Εξηλασμένη Πολυστερίνη High Compressive

 

To Styropan XPS πληρεί τις κατασκευαστικές απαιτήσεις των διαφορετικών κλιματικών συνθήκων σε όλη την Ευρώπη. Είναι ένα θερμομονωτικό υλικό που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο μιας φιλοσοφίας εκσυγχρονισμού της ενεργειακής απόδοσης με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρημάτων. Ταυτόχρονα η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας συνεισφέρει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Συνοψίζοντας τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα απόδοσης της εξηλασμένης πολυστερίνης Styropan XPS:

   
Χαρακτηρίζεται από χαμηλές τιμές του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας εξασφαλίζοντας συνθήκες θερμικής άνεσης. Οι ανταλλαγές θερμότητας "μέσα-έξω" περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατό και έτσι επιτυγχάνεται ένα ευχάριστο εσώκλιμα με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.

            
→ 
Είναι υδροαπωθητικό, ιδιαίτερα ανθεκτικό απέναντι στην υγρασία σε αντίθεση με τα περισσότερα θερμομονωτικά υλικά κάτι που το καθιστά ιδανικό σε εφαρμογές περιμέτρου, αντεστραμμένου ή φυτεμένου δώματος και άλλων.
        
Έχει πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές, (Θλιπτική αντοχή σε 10 % παραμόρφωση, εφελκυστική αντοχή κάθετα στις όψεις, διατμητική αντοχή) και συνεπώς υψηλή φέρουσα ικανότητα που είναι ιδιαίτερα σημαντική στα δώματα, στα δάπεδα κτιρίων, στα δάπεδα βιομηχανικών εγκαταστάσεων κλπ.
 
Η ορθή χρήση του αποτρέπει το σχηματισμό συμπύκνωσης και τη δημιουργία μούχλας.

 
Είναι ένα ανθεκτικό στο χρόνο υλικό που δε σαπίζει και δεν αποσυντίθεται.

 
Έχει άριστη πρόσφυση με το σκυρόδεμα ή με τα συγκολλητικά κονιάματα καθώς μπορεί να παραχθεί με μορφή ανάγλυφης, ρομβοειδούς επιφάνειας (XPS ETICS EMB)

 
Η κατασκευή είναι προστατευμένη από διακυμάνσεις της θερμοκρασίας με συνέπεια μια παρατεταμένη διάρκεια ζωής και αυξημένη αξία.

 
 

Προϊόντα εξηλασμένης πολυστερίνης Styropan XPS XPS Δωμάτων & Οροφών


Πλάκες ή άκαμπτος εξηλασμένος αφρός πολυστερίνης που χρησιμοποιείται για θερμομόνωση σε δάπεδα, συμπαγείς στέγες, αντεστραμμένα δώματα, πράσινες στέγες, και μονώσεις οροφών.

Οι διαστάσεις των πλακών είναι 125cm X 60cm και η τελική τους επιφάνεια είναι λεία (επιδερμίδα εξέλασης). Τα πάχη τους κυμαίνονται από 20mm μέχρι 100 mm (ανά 10 mm).


 

Πάχος
mm)
 Πλάκες/πακέτο
(τεμάχια)
 
Επιφάνεια/πακέτο
 (m2)

 20 20  15
 30  14  10,5
40  10  7,5
50  8  6
60  7  5,25
70  6  4,5
 80  5  3,75
 100  4  3

 

 

  


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 XPS Τοιχοποιίας


Πλάκες ή άκαμπτος εξηλασμένος αφρός πολυστερίνης που χρησιμοποιείται σε εφαρμογές μόνωσης δικέλυφης τοιχοποιίας ή εσωτερικής θερμομόνωσης. Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για την ανάγκη ενός επιπλέον φράγματος υδρατμών.

Οι διαστάσεις των πλακών είναι 250cm X 60cm και η τελική τους επιφάνεια είναι λεία (επιδερμίδα εξέλασης). Παράγονται σε πάχη από 25mm ως 100 mm.

 

 

Πάχος
(mm)
 Πλάκες/πακέτο
(τεμάχια)
 
Επιφάνεια/πακέτο
 (m2)

 25 16 24
 30  14  21
40  10 15
50  8 12
60  7  10,5
70  6 9
 80  5  7,5
 100  4 6

 

 

  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 XPS Ξυλοτύπου (με διαμόρφωση διαμήκων αυλακώσεων)


Πλάκες ή άκαμπτος αφρός εξηλασμένης πολυστερίνης που χρησιμοποιείται για τη θερμομόνωση των τοίχων από σκυρόδεμα σε περιοχές εντός της τοιχοποϊίας (θερμογέφυρες), όπως για παράδειγμα, υποστηλώματα, δοκοί, πόρτες και παράθυρα, υπόγεια τοιχώματα και επιπλέον σε περιοχές με αυξημένη θερμική ροή η οποία μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο ζημιών αν παραμείνει χωρίς μόνωση. .

Οι διαστάσεις των πλακών είναι 250cm X 60 cm και η επιφάνεια εξέλασης τους ξυρίζεται με ειδικά μαχαίρια και διαμορφώνεται με επιφανειακές διαμήκεις αυλακώσεις για ενίσχυση της πρόσφυσης.

 

 

Πάχος
(mm)
 Πλάκες/πακέτο
(τεμάχια)
 
Επιφάνεια/πακέτο
 (m2)

 25 16 24
 30  14  21
40  10 15
50  8 12
60  7  10,5
70  6 9
 80  5  7,5
 100  4 6

 

 

 

  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 XPS Εξωτερικής Θερμομόνωσης(ΕΤΙCS-ΣΕΘ) (με ανάγλυφη επιφάνεια)


Πλάκες ή άκαμπτος αφρός εξηλασμένης πολυστερίνης που χρησιμοποιείται σε εφαρμογές μόνωσης σύνθετων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης. Επιπλέον χρησιμοποιούνται σε περιοχές θερμογέφυρας ή ως εξωτερική περιμετρική θερμομόνωση. Η εγκατάσταση των πάνελ γίνεται μέσω ενισχυμένης προσκόλλησης. Ακόμα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν στερεώνονται με πλαστικά καρφιά.

Οι διαστάσεις των πλακών είναι 125cm X 60cm. Τα πάχη τους κυμαίνονται από 20mm ως 100mm, ανά 10 mm.


 

 

Πάχος
(mm)
 Πλάκες/πακέτο
(τεμάχια)
 
Επιφάνεια/πακέτο
 (m2)

 20 20 15
 30  14  10,5
40  10 7,5
50  8 6
60  7  5,25
70  6 4,5
 80  5 3,75
 100  4 3

 

 

 

 

 

 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 XPS Υψηλών αντοχών


Πλάκες ή άκαμπτος αφρός εξηλασμένης πολυστερίνης που χρησιμοποιείται σε εφαρμογές μόνωσης δαπέδων υψηλής αντοχής, δαπέδων που δέχονται υψηλά φορτία, αντεστραμμένες στέγες και ψυγεία.

 Οι διαστάσεις των πλακών είναι 250cm X 60 cm. Τα πάχη τους κυμαίνονται από 50mm ως 100mm.


 

 

Πάχος
(mm)
 Πλάκες/πακέτο
(τεμάχια)
 
Επιφάνεια/πακέτο
 (m2)

50 8 12
60 7  10,5
70 6 9
75 5 7,5
80 5 7,5
100 4 6

 

 

 

 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Η Εξηλασμένη Πολυστερίνη Styropan XPS μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ανάμεσα σε panels πόρτας σαν μονωτικό υλικό πλήρωσης (πόρτες χωρίς ανοίγματα). Τυπικές διαστάσεις:

 

2,10  x  0,60  x  0,020 [μ]
2,10  x  0,60  x  0,021 [μ]
2,10  x  0,60  x  0,022 [μ]
2,10  x  0,90  x  0,020 [μ]
2,10  x  0,90  x  0,021 [μ]
2,10  x  0,90  x  0,022 [μ]

 


 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 

Τα θερμομονωτικά προϊόντα styropan XPS είναι  πλάκες αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης με σήμανση CE, πιστοποιημένες στην βάση του EN 13172, ανταποκρινόμενες στις τεχνικές προδιαγραφές του ΕΝ 13164.    Styropan XPS - Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 


Θερμομόνωση κτιρίων
 
 
Εργοστασιακώς παραγόμενα προϊόντα αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης
    
 Brand 
 R&F


WL

WS

 ETICS EMB

HCS

Ιδιότητες Ευρωπαϊκό Πρότυπο  

 

 

Δηλωμένη τιμή συντελεστή
θερμικής αγωγιμότητας
λD   [ W/(m.K ]


 

EN 12667  

 [   20 ≤ s ≤ 50   ]     0,033

 
[   60 ≤ s ≤ 100   ]     0,035

Πάχος (Ανοχές)
Class

 EN 823       T2


 Θλιπτική τάση ή
θλιπτική αντοχή
(σε 10% παραμόρφωση)
CS [ kPa ] 


 EN 826   [   20 ≤ s ≤ 30   ]     100-200  [  s = 50  ]   400
[   40 ≤ s ≤ 100   ]     100-300
 
 [ 75 ≤ s ≤ 100 ]   500

Διαστασιακή σταθερότητα
υπό συγκεκριμένες συνθήκες
DS (23,90)

EN 1604

     [ 48h, 23 oC, 90% R.H. ] Απαίτηση μήκος,πλάτος,πάχος 2%

 Εφελκυστική αντοχή
κάθετα στις όψεις
TR [ kPa ]

 EN 1607  -  -  -  400  -

Διατμητική αντοχή
ftk  [ N/mm2 ]

 EN 12090
(ETAG 004)
 -  -  -  ≥  0,02  -
Συντελεστής μέτρου ελαστικότητας διάτμησης
Gm  [ N/mm2]
  
EN 12090
(ETAG 004)

 -  -  -  ≥  1,0  -
 
Μακροχρόνια απορρόφηση νερού
υπό ολική βύθιση
Level WL(T) 

 EN 12087   
[   20 ≤ s ≤ 80   ]     WL(T)1,5


[   s = 100   ]     WL(T)0,7

 
Αντίδραση στη φωτιά

 EN 13501-1   E   
 
Τελική επιφάνεια

 -  Επιφάνεια εξέλασης  Επιφάνεια εξέλασης  
Χωρίς επιδερμίδα με επιμήκεις αυλακώσεις

 Ανάγλυφη επιφάνεια

Επιφάνεια εξέλασης
 
Διαστάσεις
(cm)

 -  125 x 60  250 x 60  250 x 60  125 x 60  250 x 60

 
Πάχος
(mm)

 -  20-30-40-50-
60-70-80-100
 25-30-40-50-
60-70-80-100
 25-30-40-50-
60-70-80-100
 20-30-40-50-
60-70-80-100
 50-60-70-75-100  

 

 - Τα προϊόντα styropan XPS μπορεί να είναι ευαίσθητα στην ευθεία, μακροχρόνια έκθεση στη UV-ακτινοβολία,συνεπώς αυτή η επίδραση πρέπει να ληφθεί υπόψη με εφαρμογή κατάλληλων προστατευτικών μέτρων.

 - Τα προϊόντα styropan XPS κατατάσσονται στην κατηγορία Ε, σε συμφωνία με το EN 13501-1. Θεωρούνται εύφλεκτα υλικά, συνεπώς δεν πρέπει να εκτίθενται σε φλόγα ή άλλες πηγές ανάφλεξης. Οι χώροι αποθήκευσης θα πρέπει να είναι καλά αεριζόμενοι και να τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας από άλλα εύφλεκτα υλικά.