ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

 

  Μια πιο εύκολη κατασκευαστικά και πιο οικονομική λύση, συγκριτικά με τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, είναι η τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών με επικολλημένη γυψοσανίδα στην εσωτερική πλευρά των τοίχων. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η επιθυμητή εξοικονόμηση ενέργειας και θερμικής άνεσης στο κτίριο, γρήγορα, καθαρά και με χαμηλό κόστος.  bb

 

 

ΥΛΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

 

  Η Styropan διαθέτει γυψοσανίδες με επικολλημένο θερμομονωτικό υλικό σε διάφορα πάχη, οι οποίες μπορούν να τοποθετηθούν πολύ εύκολα και γρήγορα στην εσωτερική πλευρά των τοίχων. Μετά την τοποθέτησή τους ακολουθεί απλώς ένα στοκάρισμα των αρμών μεταξύ των γυψοσανίδων με χρήση κατάλληλου στόκου και ταινίας υαλοπλέγματος και η επιφάνειες είναι έτοιμες για βαφή.

  Το μονωτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι είτε η γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη NEOPOR EPS, είτε η εξηλασμένη πολυστερίνη STYROPAN XPS. Λόγω του πολύ χαμηλού συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (λ) που έχουν αυτά τα δύο υλικά σε σχέση με άλλα μονωτικά, θα χρειαστεί το τεχνικά λιγότερο δυνατόν πάχος μονωτικού υλικού για να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμομόνωση, εξοικονομώντας έτσι πολύτιμο εσωτερικό χώρο.

 

Neopor γυψοσανιδα  εξηλασμενη XPS γυψοσανιδα

 

 NEOPOR EPS ΜΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

 

STYROPAN XPS ΜΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

 

 

 

 γυψοσανίδα XPS και Νεοπορ

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

 

icon1   Προτιμάται συνήθως σε κτίρια μη συνεχούς χρήσης όπως κτίρια γραφείων, εμπορικών καταστημάτων, εξοχικών κατοικιών, δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, αίθουσες εκδηλώσεων, θέατρα, κινηματογράφοι κ.λ.π. στα οποία προτεραιότητα είναι η γρήγορη επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας στο χώρο, χωρίς να ενδιαφέρει η διατήρησή της για μεγάλο διάστημα μετά τη διακοπή λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
 icon 2

 

 Είναι πιο εύκολη, οικονομική και γρήγορη εφαρμογή καθώς δεν απαιτείται χρήση σκαλωσιάς όπως στην περίπτωση της εξωτερικής θερμομόνωσης, ούτε βασική στρώση με υαλόπλεγμα, ούτε κάποιο ειδικό επίχρισμα, εκτός από στοκάρισμα της γυψοσανίδας και βαφή. 

 icon 3

 

Είναι επίσης πολλές φορές η μόνη δυνατή λύση για θερμομόνωση σε παλιά ή  διατηρητέα κτίρια όπου δεν πρέπει να αλλοιωθεί η αισθητική της όψης του κτιρίου.

 

 

 Στην εσωτερική θερμομόνωση επειδή το μονωτικό υλικό είναι στην εσωτερική πλευρά του τοίχου, ο χώρος αποκτά πολύ γρήγορα την επιθυμητή θερμοκρασία από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης. Ωστόσο για τον ίδιο λόγο μετά την παύση λειτουργίας του, ο χώρος θα χάσει πιο γρήγορα τη θερμοκρασία, λόγω του ότι δεν εκμεταλλευόμαστε τη θερμοχωρητικότητα του κελύφους, την ικανότητά του δηλαδή να αποδίδει στο χώρο τη θερμότητα που έχει απορροφήσει μέσω ακτινοβολίας.

 

 Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η εσωτερική μόνωση δεν εξαλείφει τις θερμογέφυρες, ειδικά στα σημεία μεταξύ τοιχοποιίας και πλάκας και δεν προστατεύει το κέλυφος του κτιρίου από τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Τέλος θα πρέπει να μελετηθεί αν ευνοείται ή όχι η συμπύκνωση υδρατμών μεταξύ μονωτικού και τοιχοποιίας. Σε μια τέτοια περίπτωση θα χρειαστεί να ληφθούν μέτρα που θα μειώνουν τη μετάδοση υδρατμών όπως με τη σφράγιση των όποιων αρμών μεταξύ γυψοσανίδας και τοίχου/δαπέδου, τη χρήση σφραγιστικών υλικών γύρω από σωλήνες που διαπερνούν την τοιχοποιία και ενδεχομένως και εφαρμογή βαφής με την ικανότητα να λειτουργεί σαν φράγμα υδρατμών.