Η Styropan διαθέτει πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης για τη μόνωση στεγών με λαμαρίνα. Οι πλάκες είναι τραπεζοειδείς, με διαμορφωμένη τη μία πλευρά σε προφίλ λαμαρίνας ενώ η άλλη πλευρά είναι επίπεδη και μπορεί να βαφεί με πλαστικό χρώμα. Διαθέτουν πατούρα σε κάθε πλευρά για καλύτερη πρόσφυση. Η τοποθέτηση γίνεται εύκολα, παράλληλα με την τοποθέτηση της λαμαρίνας, ώστε να μην απαιτείται επιπλέον εργασία και κόστος. 

Διατίθεται σε δύο τύπους: με στενό ή φαρδύ αυλάκι (αναλόγα με τη χρησιμοποιούμενη λαμαρίνα. Υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής ειδικού προφίλ, για όποιον τύπο λαμαρίνας χρησιμοποιείτε.

Διαστάσεις: 4cm πάχος πλάκας, 8 cm πάχος όπου υπάρχει αυλάκι.
Ιδιότητες: EPS, αυτοσβενύμενο