Η σειρά των μηχανών κοπής πολυστερίνης της Styropan σας επιτρέπει να ελαχιστοποιήσετε το χρόνο εργασίας σας, με γρήγορες ακριβείς κοπές. Επιπλέον με τη χρήση τους είναι δυνατή η διαμόρφωση των πλακών σε οποιοδήποτε πάχος, μέγεθος ή σχήμα για την ικανοποίηση κάθε τεχνοτροπίας. Εύκολες στο χειρισμό, αποτελούν το ιδανικό εργαλείο για την τοποθέτηση Eξωτερικής Θερμομόνωσης Τοίχων, θερμομόνωσης κεκλιμένων στεγών και λοξοτμήσεων στη θερμομό-νωση περιμέτρου.

 


Γενική Περιγραφή - Κόφτης πολυστερίνης Easyquick II

 

Το Easyquick II είναι μια εύχρηστη, ευέλικτη μηχανή κοπής διογκωμένης (EPS) και εξηλασμένης πολυστερίνης (XPS) με χρήση θερμαινόμενου σύρματος. Αποτελείται από μια βάση αλουμινίου πάνω στην οποία τοποθετούνται οι προς κοπή πλάκες πολυστερίνης, μια λαβή (cutting bow), η οποία φέρει το σύρμα έχοντας τη δυνατότητα στρέψης υπό εύρος γωνιών 00-55και ένα μετασχηματιστή. Το σύρμα θερμαίνεται πατώντας το κουμπί Start που βρίσκεται πάνω στη λαβή.

Οι προς κοπή πλάκες θα πρέπει να είναι καθαρές από κόλλα, υπολείμματα συγκολλητικών υλικών ή άλλες ακαθαρσίες.

 

To μηχάνημα έχει κατασκευαστεί στην Γερμανία και έχει τα ακόλουθα                         τεχνικά χαρακτηριστικά. 

 Γερμανικής κατασκευής

   

 


Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

        Κόφτης πολυστερίνης λεπτομέρειεςΜήκος κοπής:1300mm Βάθος κοπής:220mm

Μετασχηματιστής:

37V / 160 VA


 κόφτης πολυστερίνης σκαλωσιά
Η μηχανή συνοδεύεται από μια ειδική λαπάτσα που στερεώνεται πίσω από τη βάση αλουμινίου και φέρει ειδικές υποδοχές για τη στερέωση του easyquick πάνω στα ικριώματα. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι το μικρό του βάρος αλλά και μέγεθος, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη ευελιξία κατά τη μεταφορά του πάνω στις σκαλωσιές, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο στα συνεργεία εφαρμογής. Οι κοπές τώρα γίνονται εύκολα σε οποιοδήποτε σημείο καθ' ύψος ενώ τυχόν συμπληρώματα και ειδικά τεμάχια διαμορφώνονται επί τόπου και επί της σκαλωσιάς.


Η δυνατότητα στροφής της λαβής-τόξου μέχρι 550 καθιστά τις πλάγιες τομές και τη δημιουργία φαλτσογωνιών εύκολες, γρήγορες ενώ, παράλληλα, καθώς χρησιμοποιείται το θερμαινόμενο σύρμα οι τομές είναι καθαρές και εξαιρετικά ακριβείς. Στις δύο πλευρές της μηχανής χαλαρώνουμε τους κοχλίες έως ότου δώσουμε την επιθυμητή γωνία κοψίματος και στη συνέχεια κλειδώνουμε τη θέση περιστρέφοντας τους ξανά αντίρροπα αυτή τη φορά.
 κόφτης πολυστερίνης γωνία στροφής
 κόφτης πολυστερίνης μετασχηματιστής                Συμπεριλαμβάνεται ο μετασχηματιστής και η ανάρτησή του.


Σημείωση:


Θεωρείται σημαντικό να διαβαστούν οι παρακάτω οδηγίες ασφαλούς χρήσης προσεκτικά και πλήρως

 

-Ο χειριστής της μονάδας, θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί και να είναι οικείος με τη συσκευή. Κατά τη λειτουργία της μονάδας θα πρέπει να γίνεται χρήση των κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται κατά την εκτέλεση μιας θερμής εργασίας.

-Η μονάδα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μόνο με τα γνήσια καλώδια που παρέχονται με την αγορά του προϊόντος. Η χρήση άλλων καλωδίων μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή του μετασχηματιστή ή σε αυξημένο κίνδυνο φωτιάς ή άλλων φθορών.

-Η χρήση της μονάδας θα πρέπει να γίνεται σε εξωτερικό χώρο ή σε κατάλληλα αεριζόμενο χώρο.

-Η συσκευή λειτουργεί με μετασχηματιστή χαμηλής τάσης που συνδέεται με παροχή ρεύματος 220V. Είναι επομένως σημαντικό να προστατευθεί η μηχανή από την υγρασία. Η λειτουργία σε βροχή ή άλλες συνθήκες υγρασίας δεν επιτρέπεται!

-
Σε περίπτωση που πρέπει να γίνει επιδιόρθωση σφαλμάτων αποσυνδέστε από την ηλεκτρική παροχή!

-
Επιδιορθώσεις γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.

-
Προσοχή, μετά τη χρήση αποσυνδέστε τη μηχανή από το ρεύμα!

-
Το σύρμα είναι πολύ θερμό κατά την κοπή και δεν πρέπει να υπάρχει επαφή καθ' οιονδήποτε τρόπο. Αυτό θα οδηγούσε σε σοβαρά εγκαύματα. Επομένως, συστήνεται η χρήση κατάλληλων προστατευτικών γαντιών. Επιπλέον, το σύρμα βρίσκεται υπό ισχυρή ένταση. Κατά τη λειτουργία υπάρχει το ενδεχόμενο το σύρμα να κοπεί και να δημιουργηθεί σπινθήρας. Η χρήση συνεπώς κατάλληλων προστατευτικών γυαλιών ασφαλείας είναι επιτακτική!

-
Πριν την εκκίνηση των εργασιών όλες οι βίδες της μηχανής πρέπει να σφιχτούν όπως επίσης και οι παροχές πρέπει να συνδεθούν ορθά.

-
Πριν τη χρήση πρέπει να εξασφαλιστεί η σταθερή τοποθέτηση και η απομάκρυνση εστιών κινδύνων από τον περιβάλλοντα χώρο.

-
Σε περίπτωση που το σύρμα δεν θερμαίνεται μετά από παρατεταμένη συνεχόμενη χρήση, μπορεί να έχει υπερθερμανθεί ο μετασχηματιστής και πρέπει να αφεθεί  να κρυώσει.

ο κουμπί δεν πρέπει να είναι συνέχεια πατημένο! (κίνδυνος φωτιάς)