Γενικά Χαρακτηριστικά

 

Η διογκωμένη πολυστερίνη, όπως είναι ευρέως γνωστό, έχει εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες, καθώς είναι το υλικό που δίνει τον καλύτερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας «λ». Με τη χρήση του υλικού στο κατάλληλο πάχος, διασφαλίζεται ότι το σπίτι θα αποκτήσει μία πολύ καλή ενεργειακή ταυτότητα.

Τα προϊόντα λευκής διογκωμένης πολυστερίνης (EPS Standard White) προσφέρουν θερμομονωτική προστασία εξασφαλίζοντας ένα θερμικά άνετο εσώκλιμα, προστατατεύοντας τα κτίρια απο την υγρασία, απο τις καταπονήσεις λόγω των καιρικών φαινομένων ενώ παράλληλα συμβάλλει και στην ηχομόνωση των κατασκευών. Όλα τα προιόντα Styropan EPS κτιριακής χρήσης παράγονται αυτοσβενήμενα με επιβραδυντή καύσης.   

 


 

 

 

 

Συνήθεις χρήσεις των προιόντων  λευκής διογκωμένης πολυστερίνης είναι:

 

 

 

 

 Θερμομόνωση τοίχων και δομικών στοιχείων σε κτίρια

 

Ειδικότερα χρησιμοποιούνται σε θερμομόνωση τοιχίων υπογείου, θερμομόνωση δικέλυφης τοιχοποιίας, θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος (κολώνες, δοκάρια). Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται απευθείας στον ξυλότυπο μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για την αποφυγή δημιουργίας " φωλεών" κατά τη σκυροδέτηση. (Μπορεί να αποφευχθεί με απευθείας κόλληση καικατάλληλη μηχανική στερέωση) 

 

 

 

 Εξωτερική θερμομόνωση τοίχων

 

Η διεθνής πρακτική και εμπειρία βασίζεται στις εφαρμογές με EPS στο ETICS (Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80%. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η εμφάνιση δρόσου και υγρασίας, ελαχιστοποιούνται οι θερμογέφυρες και προστατεύονται τα δομικά στοιχεία του κτιρίου από τις έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές.

 

 

 

 Θερμομόνωση δαπέδων

 

To EPS χρησιμοποιείται για τη θερμόνωση δαπέδων επιλέγοντας τα προιόντα υψηλότερων θλπτικών αντοχών ανάλογα με την περίπτωση. Επιπλέον είναι η μοναδική λύση στην εφαρμογή συστημάτων ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

 

 

 

 Θερμομόνωση οροφών

 

Εφαρμόζεται σε κάθε είδους οροφή επίπεδη (δώματα)  ή κεκλιμένη (στέγες με τοποθέτηση πάνω, μεταξύ ή κάτω από τους αμείβοντες) προσφέροντας προστασία στα στοιχεία ενός κτιρίου που δέχονται εντονότερα τις θερμικές καταπονήσεις. 

 

 

 

 

 

EPS Standard White εφαρμογη EPS Standard White εφαρμογη 2
EPS Standard White εφαρμογη 3 EPS Standard White εφαρμογη 4

EPS Standard White εφαρμογη 5

 

 

 

Τα προιόντα Styropan EPS Standard White παράγονται και τυποποιούνται σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13163, ελέγχονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και σημαίνονται με σήμανση CE πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά. Επιπλέον φέρουν και τα ειδικά σήματα πόιότητας Dipol και Ral Quality mark (GSH-Guteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.), σήματα που απονέμονται με τις αυστηρότερες προυποθέσεις

 

 

     

 

 

 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά