Υλικά συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης

Οι θερμομονωτικές πλάκες Styropan πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να συμμετέχουν στα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 13499 και ETAG 004.

 

Μονωτικά Υλικά εξωτερικής Θερμομόνωσης

 

Πιο συγκεκριμένα οι θερμομονωτικές πλάκες Styropan που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές εξωτερικής θερμομόνωσης είναι οι παρακάτω:

Λευκή διογκωμένη πολυστερίνη:
  • Styropan EPS 80
  • Styropan EPS 100

Γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη:
  • Styropan Graphite EPS 80
  • Styropan Graphite EPS 100

Εξηλασμένη πολυστερίνη:
  • Styropan XPS ETICS - με "ξυρισμένη" επιφάνεια και με αφαίρεση της επιδερμίδας εξέλασης.

 

Επιπλέον στη γκάμα των προϊόντων εξωτερικής θερμομόνωσης της styropan μπορείτε να βρείτε και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα-προφίλ της εφαρμογής τα οποία φέρουν Γερμανική σφραγίδα ποιότητας:

 

Γωνιόκρανα με υαλόπλεγμα (10 cm x 15 cm)

και ακμή εξόρυξης 5mm

Γωνιόκρανα με υαλόπλεγμα (10 cm x 15 cm)

Υαλόπλεγμα

Προφίλ νεροσταλλάκτη με υαλόπλεγμα

Υαλόπλεγμα

Βύσματα μηχανικής στερέωσης με μεταλλικό καρφί  Βύσματα μηχανικής στερέωσης με πλαστικό καρφί

Βύσματα μηχανικής στερέωσης με μεταλλικό καρφί

Βύσματα μηχανικής στερέωσης με πλαστικό καρφί