ΝΖΕΒ

Κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (NZEB)

 

Ορισμός βάσει της κοινοτικής Οδηγίας 2010/31/ΕΕ (άρθρο 2):

«Κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας" είναι ένα κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση του οποίου η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών, καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιλαμβανομένης της ενέργειας που παράγεται επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου».

Με την εισαγωγή της κατηγορίας κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί δυναμικά την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, τον μεγαλύτερο καταναλωτή τελικής ενέργειας στην Ευρώπη. Σκοπός είναι η κάλυψη, μεταξύ άλλων, των στόχων του 20% μείωση της κατανάλωσης ενέργειας έως το 2020, και 27% έως το 2030, αντίστοιχα. Όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας από την 1η Ιανουαρίου 2021. Τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, οφείλουν να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας από την 1 Ιανουαρίου 2019.

Τα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (nZEB) διαθέτουν: δομικά στοιχεία υψηλών ενεργειακών προδιαγραφών, Η/Μ εγκαταστάσεις ιδιαίτερα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και ένα σημαντικό μερίδιο της κατανάλωσης τους ενέργειας θα καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε τοπικό επίπεδο.

H πολύ καλή θερμομόνωση, είναι βασική παράμετρος για την κατασκευή ενός κτιρίου με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (NZEB)

 

Παθητικά κτίρια

 

Το παθητικό κτίριο (Passiv Haus στα γερμανικά και Passive House στα αγγλικά) είναι ένας τύπος κτιρίου το οποίο προσφέρει ταυτόχρονα υψηλή ενεργειακή απόδοση, άνεση, οικονομία και είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Το παθητικό κτίριο είναι στην ουσία ένα κτίριο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB) που ακολουθεί τις σχεδιαστικές αρχές του συγκεκριμένου προτύπου, οι οποίες είναι οι εξής:

Θερμομόνωση - Η κατασκευή ενός παθητικού κτιρίου προϋποθέτει τη χρήση θερμομόνωσης. Ένα σωστά μονωμένο κτιριακό κέλυφος, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, διατηρεί τη ζέστη μέσα στο κτίριο, ενώ το καλοκαίρι την εμποδίζει να εισέλθει μέσα σε αυτό. Για να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες θερμότητας χρειάζεται πρώτα απ 'όλα καλή μόνωση (περίπου 15 cm +, ανάλογα με τη θέση σε κάθε μέρος της Ελλάδας). Μόνωση με θερμική αγωγιμότητα ≤ 0,1 W/(m K), με στόχο η τιμή U του κελύφους να κυμαίνεται μεταξύ 0,10 και 0,25 W/(m2*K).

Θερμογέφυρες - Η εξάλειψη ή η κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση των θερμογεφυρών είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα τόσο για τους σχεδιαστές όσο και για τους κατασκευαστές και απαιτεί έμφαση στη λεπτομέρεια. Η ελεύθερη από θερμογέφυρες κατασκευή είναι μια ενεργειακά αποδοτική κατασκευή που οδηγεί στη δημιουργία και διατήρηση ενός ευχάριστου εσωκλίματος ενώ παράλληλα ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος σχηματισμού δρόσου (συμπύκνωση υδρατμών), υγρασίας και εμφάνισης μούχλας.

Παράθυρα -Η τοποθέτηση κατάλληλων παραθύρων είναι επίσης μια βασική αρχή για την κατασκευή ενός παθητικού κτιρίου. Είναι σημαντικό να ελέγχονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παραθύρων αλλά και να εξασφαλίζεται η κατάλληλη τοποθέτηση -άριστη συναρμογή με τη θερμομόνωση- σύμφωνα πάντα με το σχεδιασμό. Τα σωστά σχεδιασμένα, μονωμένα και τοποθετημένα κουφώματα συμμετέχουν στη βέλτιστη αξιοποίηση των ηλιακών κερδών.

Αεροστεγανότητα - Tα Παθητικά κτίρια είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να αποφεύγονται οι διαρροές αέρα στο κτιριακό κέλυφος με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ενεργειακή απόδοση και να εμποδίζεται η εμφάνιση ρευμάτων αέρα και φθορών από την υγρασία.

Αερισμός με ανάκτηση θερμότητας - Το παθητικό κτίριο είναι ένα κτίριο στο οποίο η εσωτερική θερμική άνεση εξασφαλίζεται αποκλειστικά από προθέρμανση ή πρόψυξη της ποσότητας του νωπού αέρα, η οποία απαιτείται για την σωστή εσωτερική ατμόσφαιρα, χωρίς τη χρήση επιπλέον ανακυκλοφορίας του αέρα. Η λειτουργία ενός μηχανικού συστήματος εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας (Mechanical Ventilation system with Heat Recovery- MVHR) για αυτό το λόγο είναι αναγκαία.

 Ανεξάρτητα από το κλίμα ή την περιοχή, τα Παθητικά Κτίρια διατηρούν όλο το χρόνο μια άνετη και ευχάριστη θερμοκρασία με ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις. Τα κτίρια θερμαίνονται παθητικά, δηλαδή κάνουν αποτελεσματική χρήση του ήλιου, των εσωτερικών πηγών θερμότητας και της ανάκτησης θερμότητας, με αποτέλεσμα τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης να μην είναι απαραίτητα ακόμη και τις πιο κρύες ημέρες του χειμώνα. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το Παθητικό Κτίριο χρησιμοποιεί παθητικές τεχνικές ψύξης, όπως είναι ο σωστός σχεδιασμός σκίασης και νυχτερινού φυσικού αερισμού, προκειμένου να διατηρείται δροσερό. Σε κάθε περίπτωση, τα εξαιρετικής ποιότητας και τεχνολογίας υλικά και ο προσεκτικός σχεδιασμός εγγυώνται ότι οι θερμοκρασίες παραμένουν όλο το χρόνο, σε σταθερά και ευχάριστα για τους ενοίκους / χρήστες επίπεδα.