Τοίχων (Wall)

Η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κενό μιας διπλής (δικέλυφης) τοιχοποιίας είναι ένας πολύ συνηθισμένος τρόπος θερμομόνωσης των εξωτερικών τοίχων ενός κτιρίου. Στη διπλή τοιχοποιία ο εσωτερικός τοίχος από τούβλα λόγω της ενδιάμεσης θερμομόνωσης, θα απορροφήσει τη θερμική ενέργεια και θα την αποδώσει σταδιακά πίσω στον εσωτερικό χώρο, όταν διακοπεί η θέρμανση. Έτσι διατηρείται για μεγαλύτερο διάστημα η εσωτερική θερμοκρασία και βελτιώνεται η θερμική άνεση του χώρου. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι στην περίπτωση της διπλής τοιχοποιίας δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης εξάλειψη των θερμογεφυρών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την κατασκευή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης.

Μονωση διπλής τοιχοποιίας

 

Μια διπλή τοιχοποιία είναι πολύ πιθανό να έχει περιεχόμενη υγρασία. Αυτό δεν οφείλεται απαραίτητα σε νερό της βροχής που διαπέρασε την εξωτερική τοιχοποιία. Μπορεί να οφείλεται στη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού τοίχου, ή στη διαπίδυση υδρατμών μέσω των υλικών. Για αυτό θα πρέπει το μονωτικό υλικό που θα επιλεγεί να έχει υψηλή αντίσταση στην απορρόφηση υγρασίας. Το ιδανικό υλικό για αυτήν την περίπτωση είναι οι πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης STYROPAN XPS WALL. Οι διαστάσεις των πλακών είναι 250cm X 60cm και η τελική τους επιφάνεια είναι λεία (με την επιδερμίδα εξέλασης).

Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (λευκή ή γραφιτούχα), ιδανικά κατηγορίας EPS 80 και πάνω.

Ενδεικτικά η σειρά εργασιών στην κατασκευή διπλής τοιχοποιίας είναι η εξής:

  1. Κατασκευή του πρώτου τοίχου μέχρι το ύψος του σενάζ.
  2. Τοποθέτηση της πρώτης σειράς της θερμομονωτικής πλάκας STYROPAN XPS WALL. Για την στήριξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά ανοξείδωτα βύσματα ( 6 βύσματα/m2). Η ένωση των πλακών, συνίσταται να γίνεται ώστε η πατούρα στις ακμές των πλακών να μην επιτρέπει την είσοδο υγρασίας που τυχόν θα διεισδύσει από τον εξωτερικό τοίχο.
  3. Τοποθέτηση της επόμενης σειράς STYROPAN XPS WALL έως τη στάθμη του σενάζ.
  4. Κατασκευή του δεύτερου τοίχου μέχρι τη στάθμη του σενάζ.
  5. Κατασκευή του σενάζ και τοποθέτηση στη μια του πλευρά της εξηλασμένης πολυστερίνης για στοιχεία σκυροδέματος STYROPAN XPS WS. Έτσι θα μειωθεί πολύ η θερμογέφυρα στο σενάζ.
  6. Επανάληψη των παραπάνω έως την ολοκλήρωση του τοίχου.