Μαρμαροκιβώτια

Η διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) είναι ιδανικό υλικό συσκευασίας μαρμάρων/πλακιδίων.


Έχει εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες (αντοχή σε θραύση, κάμψη, θλίψη, εφελκυσμό, παραμόρφωση) που εξασφαλίζουν απορρόφηση κραδασμών, ασφαλή μεταφορά και προστασία των μαρμάρων που παράγετε ή εμπορεύεστε.

 

Πλεονεκτήματα
 
Κιβώτια συσκευασίας πολυστερίνης για μάρμαρα/πλακίδια πλεονεκτήματα
 

 

Τα τυποποιημένα μεγέθη των κιβωτίων Styropan κατάλληλα για συσκευασία μαρμάρων είναι τα εξής:

 

Τύπος Εσωτερικές διαστάσεις (mm) Εξωτερικές διαστάσεις (mm)
Τεμάχια/συσκ.
Μαρμαροκιβώτιο 30
305 x 305 340 x 340 21

 

 

EPS μαρμαροκιβώτιο 30
STYROPAN EPS μαρμαροκιβώτιο 30

 

EPS μαρμαροκιβώτιο 30
STYROPAN EPS μαρμαροκιβώτιο 30