Μαρμαροκιβώτια

Η διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) είναι ιδανικό υλικό συσκευασίας μαρμάρων/πλακιδίων.


Έχει εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες (αντοχή σε θραύση, κάμψη, θλίψη, εφελκυσμό, παραμόρφωση) που εξασφαλίζουν απορρόφηση κραδασμών, ασφαλή μεταφορά και προστασία των μαρμάρων που παράγετε ή εμπορεύεστε.

 

Πλεονεκτήματα
 
Κιβώτια συσκευασίας πολυστερίνης για μάρμαρα/πλακίδια πλεονεκτήματα
 

 

Τα τυποποιημένα μεγέθη των κιβωτίων Styropan κατάλληλα για συσκευασία μαρμάρων είναι τα εξής:

 

Τύπος Εσωτερικές διαστάσεις (mm) Εξωτερικές διαστάσεις (mm)
Τεμάχια/συσκ.
Μαρμαροκιβώτιο 30
305 x 305 340 x 340 21
Μαρμαροκιβώτιο 40
400 x 400 440 x 440 16
Μαρμαροκιβώτιο 60
610 x 305 640 x 345 18

 

 

EPS μαρμαροκιβώτιο 30
EPS μαρμαροκιβώτιο 40
EPS μαρμαροκιβώτιο 60
STYROPAN EPS μαρμαροκιβώτιο 30 STYROPAN EPS μαρμαροκιβώτιο 40 STYROPAN EPS μαρμαροκιβώτιο 60

 

EPS μαρμαροκιβώτιο 30
STYROPAN EPS μαρμαροκιβώτιο 30
EPS μαρμαροκιβώτιο 40
STYROPAN EPS μαρμαροκιβώτιο 40
EPS μαρμαροκιβώτιο 60
STYROPAN EPS μαρμαροκιβώτιο 60