Θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης Styropan EPS, γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης Styropan Graphite EPS και εξηλασμένης πολυστερίνης Styropan XPS.