Προϊόντα Styropan ΕPS

 

Τα προϊόντα διογκωμένης πολυστερίνης ταξινομούνται βάσει των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή τους αλλά και βάσει της θλιπτικής τους αντοχής σε 10% παραμόρφωση. 

 Βάσει των πρώτων υλών διαχωρίζονται στα προϊόντα:

 - Λευκής διογκωμένης πολυστερίνης (Styropan EPS & Styropan Geofoam) και
 - Γκρι διογκωμένης πολυστερίνης με γραφίτη (Styropan Graphite EPS).

 

Τα προϊόντα λευκής διογκωμένης πολυστερίνης Styropan EPS, με βάση τη θλιπτική τους αντοχή κατηγοριοποιούνται σε: EPS 50/60/80/100/120/150/200 και Γεωαφρό.

 

Τύποι προϊόντων λευκής διογκωμένης πολυστερίνης Styropan EPS και λευκές πλάκες

 

 

Οι πλάκες STYROPAN EPS 50 και STYROPAN EPS 60 χρησιμοποιούνται σε κτιριακές εφαρμογές θερμομόνωσης, σε εσωτερικές επιφάνειες ή σε εφαρμογές τοιχοποιίας όπου δεν υπάρχουν σημαντικές απαιτήσεις υψηλής αντοχής σε θλίψη ή υψηλής θερμικής αντίστασης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως υλικό συμπλήρωσης.

Οι πλάκες STYROPAN EPS 80 και STYROPAN EPS 100 χρησιμοποιούνται σε κτιριακές εφαρμογές θερμομόνωσης σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.

Οι πλάκες STYROPAN EPS 120, 150 και 200 χρησιμοποιούνται σε κτιριακές εφαρμογές θερμομόνωσης όταν υπάρχουν σημαντικές απαιτήσεις υψηλής αντοχής σε θλίψη ή υψηλής θερμικής αντίστασης.

 

θερμομονωτική πλάκα λευκής διογκωμένης πολυστερίνης STYROPAN EPS
θερμομονωτική πλάκα λευκής διογκωμένης πολυστερίνης STYROPAN EPS
θερμομονωτική πλάκα λευκής διογκωμένης πολυστερίνης STYROPAN EPS
θερμομονωτική πλάκα λευκής διογκωμένης πολυστερίνης STYROPAN EPS
θερμομονωτική πλάκα λευκής διογκωμένης πολυστερίνης STYROPAN EPS
θερμομονωτική πλάκα λευκής διογκωμένης πολυστερίνης STYROPAN EPS
STYROPAN EPS 50/60 STYROPAN EPS 80/100 STYROPAN EPS 120/150/200

 

θερμομονωτική πλάκα λευκής διογκωμένης πολυστερίνης STYROPAN EPS
STYROPAN EPS 50/60
θερμομονωτική πλάκα λευκής διογκωμένης πολυστερίνης STYROPAN EPS
STYROPAN GRAPHITE EPS 80/100
θερμομονωτική πλάκα λευκής διογκωμένης πολυστερίνης STYROPAN EPS
STYROPAN EPS 120/150/200

 

 

 

Οι θερμομονωτικές πλάκες STYROPAN EPS είναι πιστοποιημένες κατά CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13163.

 Όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά ταξινομούνται στην κατηγορία Ε σύμφωνα με το ΕΝ 13501-1.

 

Οι  ακμές των πλακών STYROPAN EPS διαμορφώνονται ως εξής:

 

διαμόρφωση ακμών (με/χωρίς πατούρα) πλακών λευκής διογκωμένης πολυστερίνης Styropan EPS

 

Πληροφορίες συσκευασίας πλακών διογκωμένης πολυστερίνης STYROPAN EPS:

 

Πάχος (mm)

 

Επιφάνεια/πακέτο (m2 )

100 x 50 (cm)

100 x 60 (cm)

100 x100 (cm)

100 x 200 (cm)

200 x 60 (cm)

20 25 30 25 50 -
30 17 20,4 17 34 16,8
40 12 14,4 12 24 12
50 10 12 10 20 9,6
60 8 9,6 8 16 8,4
70 7 8,4 7 14 7,2
80 6 7,2 6 12 6
100 5 6 5 10 4,8
           
  

*Διαθέτουμε θερμομονωτικές πλάκες STYROPAN EPS και σε άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

    
           
           

 

 

Παρόμοια προϊόντα