Τεχνικά χαρακτηριστικά

Η φιλοσοφία της Styropan είναι ότι η ποιότητα των προϊόντων της πρέπει όχι μόνο να είναι υψηλή αλλά και πιστοποιημένη. Από αυτή την άποψη, η Styropan είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 και οι θερμομονωτικές πλάκες της είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα EN 13163 (EPS)και EN 13164 (XPS). Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης εκτελείται σύμφωνα με το πρότυπο EN 13172 και βασίζεται στην αρχική δοκιμή τύπου (ITT) και τον έλεγχο παραγωγής στο εργοστάσιο (FPC). Πριν τα προϊόντα μας φτάσουν στην αγορά, υπόκεινται σε συνεχείς και λεπτομερείς ελέγχους για να εξασφαλίσουν την υψηλή και σταθερή ποιότητα τους.

Επεξήγηση τεχνικών όρων του πίνακα που ακολουθεί:

  1. λD: Δηλωμένη τιμή θερμικής αγωγιμότητας
  2. RD: Δηλωμένη τιμή θερμικής αντίστασης
  3. TR: Δηλωμένη τιμή θερμικής αντίστασης
  4. EPS: Διογκωμένη πολυστερίνη

 

 

  1. λD: Δηλωμένη τιμή θερμικής αγωγιμότητας
  2. TR: Δηλωμένη τιμή θερμικής αντίστασης
GRAPHIΤE
EPS 80
Πάχος d (mm) 20 30 40 50 60 70 80 100 120 150
λD (W/m*k) 0,031
RD (m2*k/W) 0,60 0,95 1,25 1,60 1,90 2,25 2,55 3,20 3,85 4,80
GRAPHITE
EPS
80 PLUS/ 100
Πάχος d (mm) 20 30 40 50 60 70 80 100 120 150
λD (W/m*k) 0,030
RD (m2*k/W) 0,65 1,00 1,30 1,65 2,00 2,30 2,65 3,30 4,00 5,00
GRAPHITE EPS
150/200
Πάχος d (mm) 20 30 40 50 60 70 80 100 120 150
λD (W/m*k) 0,030
RD (m2*k/W) 0,65 1,00 1,30 1,65 2,00 2,30 2,65 3,30 4,00 5,00
GRAPHITE
EPS
ΣΥΝΘΕΤΑ
ΠΑΝΕΛ
Πάχος d (mm)*
42,5 52,5 62,5 72,5 82,5 92,5
λD (W/m*k)
- - - - - -
TR (m2 *k/W)
1,00 1,30 1,65 1,95 2,30 2,60

 

* Oι τιμές αυτές είναι ίσες με το συνολικό πάχος του σύνθετου πάνελ (προκύπτει αθροίζοντας το πάχος της γυψοσανίδας που είναι 12,5 mm και το πάχος του μονωτικού Graphite EPS που είναι 30/40/50/60/70/80 mm).

GRAPHITE EPS 80 λD(W/m*k)=0,031
GRAPHITE EPS 80 PLUS/100 λD (W/m*k)=0,030
GRAPHITE EPS 150/200 λD (W/m*k)=0,030
GRAPHITE EPS COMPOSITE PANELS TR (m2 *k/W)=2,60

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των θερμομονωτικών προϊόντων Styropan Graphite EPS, για δηλώσεις επιδόσεων (doP), πιστοποιητικά και τεχνικά φυλλάδια επικοινωνήστε μαζί μας:

 

 

Παρόμοια προϊόντα