Προϊοντική βιωσιμότητα

Η Styropan διαρκώς προσπαθεί να αναπτύσσει και να διαθέτει στην αγορά προϊόντα και λύσεις που προσφέρουν στον κατασκευαστικό κλάδο ένα μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα όσον αφορά τη μείωση χρήσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη.

Η μείωση χρήσης ενέργειας στα κτίρια, εκτός από το οικονομικό όφελος, είναι καθοριστικός παράγοντας για τη μείωση ρύπων από την καύση ορυκτών καυσίμων. Τα μονωτικά προϊόντα πολυστερίνης έχουν πολύ χαμηλούς συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας (λ) και επιφέρουν μεγάλη μείωση στην ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου, εξαλείφουν την εμφάνιση μούχλας λόγω συμπύκνωσης υγρασίας στους εσωτερικούς τοίχους, δημιουργούν θερμική άνεση και η απόδοσή τους διαρκεί για πολλές δεκαετίες, στην πράξη ακολουθούν τη διάρκεια ζωής του κτιρίου αφού δεν αλλοιώνονται με την πάροδο του χρόνου.

Επίσης σε συνεργασία με τους προμηθευτές μας προσπαθούμε να καταστήσουμε την εφοδιαστική μας αλυσίδα πιο υπεύθυνη και αποτελεσματική στη χρήση φυσικών πόρων.

 

Ενεργειακά αποδοτικό σπίτι με τα 3 θερμομονωτικά προϊόντα Styropan και τα οφέλη τους στη θερμομόνωση κτιρίων

 

Τα μονωτικά προϊόντα πολυστερίνης είναι υλικά 100% ανακυκλώσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον. Μπορούν να ανακυκλωθούν με πολλούς τρόπους όπως με μετατροπή τους σε νέα κατασκευαστικά προϊόντα ή με καύση τους με σκοπό να ανακτηθεί το ενεργειακό περιεχόμενό τους και να αξιοποιηθεί π.χ. για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η επιλογή της μεθόδου ανακύκλωσης βασίζεται σε τεχνικές, περιβαλλοντολογικές και οικονομικές μελέτες.

Αν και στην αγορά διατίθενται και άλλα είδη θερμομονωτικών υλικών που αποτελούνται από φυσικές πρώτες ύλες αντί της πολυστερίνης που είναι ένα συνθετικό υλικό, πρέπει κανείς για να αξιολογήσει το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενός προϊόντος, να αξιολογήσει όλα τα στάδια ζωής του, από την παραγωγή των πρώτων υλών, τη διαδικασία παραγωγής του υλικού στη μορφή που θα το χρησιμοποιήσουμε και στη συνέχεια, κατά πόσο το υλικό αυτό μπορεί εύκολα να ανακυκλωθεί. Ένα τέτοιο εργαλείο αξιολόγησης είναι η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA).

 Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη η ενέργεια που εξοικονομείται λόγω της χρήσης του στη διάρκεια ζωής του όπως και αν ανακυκλώνεται ή όχι μετά την απόρριψή του.

Τα μονωτικά προϊόντα πολυστερίνης δεν είναι τοξικά, είναι εντελώς αδρανή. Δεν περιέχουν χλωροφλοράνθρακες (CFCs) ή υδροχλωροφλοράνθρακες (HCFCs) και δεν ευνοούν την ανάπτυξη μούχλας ή άλλων βακτηρίων στη μάζα τους. Για αυτό το λόγο είναι εγκεκριμένα να χρησιμοποιούνται και σαν συσκευασίες τροφίμων και ακόμα και όταν καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) δεν εκλύουν ουσίες που μπορεί να μολύνουν το υπέδαφος ή τον υδροφόρο ορίζοντα.

Σε αντίθεση με άλλα ινώδη μονωτικά υλικά, δεν απαιτείται καμία ιδιαίτερη προφύλαξη κατά την τοποθέτησή τους.