Η σειρά των μηχανών κοπής πολυστερίνης της styropan σας επιτρέπει να ελαχιστοποιήσετε το χρόνο εργασίας σας, με γρήγορες ακριβείς κοπές. Επιπλέον με τη χρήση τους είναι δυνατή η διαμόρφωση των πλακών σε οποιοδήποτε πάχος, μέγεθος ή σχήμα για την ικανοποίηση κάθε τεχνοτροπίας. Εύκολες στο χειρισμό, αποτελούν το ιδανικό εργαλείο για την τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχων, θερμομόνωσης κεκλιμένων στεγών και λοξοτμήσεων στη θερμομόνωση περιμέτρου.

 


 Γενική Περιγραφή - Κόφτης πολυστερίνης Procut Premium


Το Procut Premium αποτελεί μια αξιόπιστη και ευέλικτη λύση για γρήγορη κοπή διογκωμένης και εξηλασμένης πολυστερίνης. Οι προς κοπή πλάκες θα πρέπει να είναι καθαρές από κόλλα, υπολείμματα συγκολλητικών υλικών και ακαθαρσίες. To Procut Premium μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κοπή πλακών πάχους έως 200 mm με ίσια και διαγώνια κοψίματα.

 

 

 procut premium   procut premium

 Διατίθεται σε πλαστική θήκη ασφαλούς μεταφοράς στην οποία συμπεριλαμβάνονται το κατσαβίδι στερέωσης της λεπίδας και πρόσθετη αντίσταση για κοπή πλακών πάχους έως 110mm.

To μηχάνημα έχει κατασκευαστεί στην Γερμανία και έχει τα ακόλουθα                         τεχνικά χαρακτηριστικά. 

 Γερμανικής κατασκευής

   

 


Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 

Χρόνος θέρμανσης  10 δευτερόλεπτα Procut Premium
 Τάση:  230V-50 Hz
 Ισχύς:  max 180 Watt
 Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 3 μέτρα
 Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας:  500 °C
 Βάρος μηχανήματος: 0,9 kg

 


 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε τη λεπίδα κοπής η οποία έχει μέγιστο βάθος 20cm είτε θερμαινόμενη αντίσταση (σύρμα) βάθους κοπής ως 11 cm.

 

 


Τύποι κοπής
 

 

 

 


    Ίσια κοψίματα 

 

 κόφτης πολυστερίνης -τύποι κοπής

 

1) Τοποθετήστε την πλάκα πολυστερίνης σε ένα σταθερό και ασφαλές σημείο..
2) Εφαρμόστε τη λεπίδα στο σημείο που  πρόκειται να κόψετε.
3) Πατήστε το κουμπί εκκίνησης (βλέπε παρακάτω φώτο)
4) Μετά από 15-20 δευτερόλεπτα κόβετε με μέτρια αλλά σταθερή πίεση.

ΠΡΟΣΟΧΗ* μην αγγίζετε τη λεπίδα παρά μόνο μετά από 3 λεπτά όπου έχει κρυώσει γιατί υπάρχει κίνδυνος για σοβαρά εγκαύματα.

 

** Δεν πρέπει να έχετε συνεχόμενα πατημένο το κουμπί εκκίνησης για πάνω από 60 δευτερόλεπτα.

 

 


 Διαγώνια κοψίματα
 

 

 κόφτης πολυστερίνης-τύποι κοπής

1) Τοποθετήστε την πλάκα πολυστερίνης σε ένα σταθερό και ασφαλές σημείο.
2) Ρυθμίστε τον βραχίονα στην επιθυμητή γωνία (0-90 μοίρες).
3) Εφαρμόστε τη λεπίδα στο σημείο που  πρόκειται να κόψετε.
4) Πατήστε το κουμπί εκκίνησης (βλέπε παρακάτω φώτο).
5) Μετά από 15-20 δευτερόλεπτα κόβετε με μέτρια αλλά σταθερή πίεση.

 

 


 

 

Σχεδιάγραμμα λειτουργίας:

Procut Premium διάγραμμα 

 

 Σημείωση:

 
Θεωρείται σημαντικό να διαβαστούν οι οδηγίες ασφαλούς χρήσης προσεκτικά και πλήρως 

 

 -Ο χειριστής της μονάδας, θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί και να είναι οικείος με τη συσκευή. Κατά τη λειτουργία της μονάδας θα πρέπει να γίνεται χρήση των κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται κατά την εκτέλεση μιας θερμής εργασίας.

-Η μονάδα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μόνο με τα γνήσια καλώδια που παρέχονται με την αγορά του προϊόντος. Η χρήση άλλων καλωδίων μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή του μετασχηματιστή ή σε αυξημένο κίνδυνο φωτιάς ή άλλων φθορών.

-Δεν πρέπει να υπάρχουν εύφλεκτα υλικά κοντά στο χώρο εργασίας γιατί υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης από τους σπινθήρες της συσκευής.

-Tο βύσμα σύνδεσης πρέπει να χρησιμοποιηθεί με την υποδοχή.

-Αποφύγετε την επαφή της μηχανής με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, θερμαντικά σώματα, φούρνους, ψυγεία γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

-Η λειτουργία σε βροχή ή άλλες συνθήκες υγρασίας δεν επιτρέπεται.

-Όταν η μηχανή χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους απαιτείται η χρήση ενός καλωδίου προέκτασης.

-Να φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά και γάντια εργασίας κατά τη χρήση.

-Bεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης εκκίνησης είναι στη θέση OFF πριν την εκκίνηση της μηχανής. Μην συνδέετε τη μηχανή με το ρεύμα αν ο διακόπτης εκκίνησης βρίσκεται (λανθασμένα) στη θέση ON.

-Φυλάσσετε τον εξοπλισμό της μηχανής  μακριά από παιδιά ή από άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν τον τρόπο χρήσης της. Η χρήση της μηχανής από άτομα χωρίς εμπειρία μπορεί να είναι επικίνδυνη.

-Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις/ελαττώματα στον εξοπλισμό της μηχανής που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργία της.

-Διατηρείτε καθαρό το σύρμα κοπής. Η τακτική συντήρηση και ο καθαρισμός του θα σας επιτρέπουν να εργάζεστε με μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια.

-Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, κλείστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το βύσμα τροφοδοσίας.

-ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην ακουμπάτε το σύρμα ή τη λεπίδα με τα χέρια!


Προσοχή μετά τη χρήση αποσυνδέστε τη μηχανή από το ρεύμα!